Naamaflopend sorteren Plaats Categorie Omschrijving
Stichting Samendracht

Walta 26

9202 JN

DRACHTEN

0512-52 06 21

h.bouma@samendracht.nlwww.samendracht.nl
wonen en logeren

Samendracht realiseert woonvorm(en)

Stichting Sprank

Postbus 1222

8001 BE

ZWOLLE

088-007 07 00

info@stichtingsprank.nlwww.stichtingsprank.nl

Stichting Sprank biedt landelijk zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Walle de Vries

Postbus 7698

8903 JR

LEEUWARDEN

0517-85 27 27

info@stichtingwalledevries.nlwww.stichtingwalledevries.nl

De stichting Walle de Vries is een aanbieder van jeugdzorg voor

Stichting Zorg op Maat

Postbus 520

8901 BH

LEEUWARDEN

058-299 85 61

info@stichtingzorgopmaat.nlwww.stichtingzorgopmaat.nl

De diensten van Stichting Zorg op Maat zijn erop gericht om mensen met een chronische beperking te helpen en te ondersteunen om actief deel te nemen aan de samenleving. We richten ons daarbij op verschillende doelgroepen.

Stumass

Zuidergrachtswal 25

8933 AE

LEEUWARDEN

06-142 383 87

leeuwarden1@stumass.nlwww.stumass.nl
wonen en logeren
werken en leren

Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren en begeleidt hen naar zelfstandig wonen. Stumass is er voor studenten met autisme in het hoger en universitair onderwijs en

Stumass

JADOS

Zuidergrachtswal 25

8933AE

Leeuwarden

06-14238387

leeuwarden1@stumass.nlwww.jados.nl
wonen en logeren
werken en leren

Stumass begeleidt studenten met autisme met een normaal tot hoogbegaafde intelligentie. Stumass begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en in jouw eigen specifieke vorm van autisme. Zo leer je een reële inschatting te maken van je eigen kunnen. Je wordt begeleid op verschillende gebieden: wonen, studeren en leven. Naast de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen, worden vaardigheden aangeleerd om je studie zo goed mogelijk te kunnen doorlopen. Ook wordt aandacht besteed aan de identiteitsontwikkeling van scholier naar student en van adolescent naar volwassene. Gedurende jouw traject bij bij Stumass wordt de hoeveelheid zorg in een relatief korte periode steeds verder afgebouwd van uitgebreide en intensieve ondersteuning naar steeds minder ondersteuning.

Synaeda

Psycho Medisch Centrum

Fonteinland 9

8913 CZ

LEEUWARDEN

058-820 03 33

info@synaeda.nlwww.synaeda.nl

Synaeda is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Synaeda is in januari 2008 gestart door drie vrouwelijke psychiaters als kleinschalig behandelcentrum. Wij richten ons met name op diagnostiek en kortdurende behandelingen voor mensen met angststoornissen, stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en gezins-relatieproblemen. Als psychiaters zijn wij verder goed bekend met psychische problemen die voort komen uit een lichamelijke ziekte.

Talant

Trambaan 10

8441 BH

Heerenveen

0513 - 643800

info@talant.nlwww.talant.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren
opvoeding en ontwikkeling

Mensen met een verstandelijke beperking helpen hun eigen leven te leiden, dat is kort gezegd waar de visie en missie van Talant op neerkomen.
Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant.
Talant biedt ook behandeling aan clienten extern.
Bij Talant wonen en werken ook clienten met autisme. Binnen Talant zijn aandachtsfunctionarissen autisme die specifieke kennis hebben op het gebied van autisme, deze kennis bijhouden en uitdragen o.a. door middel van het geven van scholingen. Ook houden zij zich bezig met advisering ten behoeve van clienten.

TED

Ljurk 15

8731 DE

WOMMELS

06-239 452 73

rebeccarusch@hotmail.comwww.welkombijted.nl

TED biedt creatieve zaterdagbegeleiding aan kinderen met autisme in de leeftijd van 7 tm 10 jaar. Het aanbod is gericht op de ontwikkelingsbehoeften en wensen van het kind.

Ten Have Impuls

Watermolen 10

9842 PX

NIEZIJL

06-555 989 60

info@tenhaveimpuls.nlwww.tenhaveimpuls.nl

TEN HAVE IMPULS geeft begeleiding en ondersteuning aan jong volwassenen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Haar expertise ligt op het gebied van: Autisme Spectrum Stoornis (ASS) enof Attention Defecit (Hyperactivity) Disorder (AD(H)D).

Therapeutische zorginstelling De Oase

Postbus 25

4064 ZG

VARIK

06-543 252 85

martin@deoase.infowww.deoase.info

De Oase is een therapeutische zorginstelling die (logeer)opvang biedt aan kinderen van 5 tot 20 jaar. Keuzemogelijkheden voor verblijf zijn: weekend opvang, vakantieweek en woensdagmiddag opvang.

Tommeliten

Ferdinand Bolstraat 3

8471 SJ

WOLVEGA

06-489 284 89

tommeliten@home.nlwww.tommeliten.nl

Een kindercoach helpt een kind om zijn eigen kwaliteiten te ontdekken en deze bewust te leren omzetten in daden of strategie.

Uit met korting

met de Autipas

www.uitmetkorting.nl/informatie/autipas/
vrije tijd

De afgelopen vijf jaar hebben wij ons mede ontfermd over het mogelijk maken van een dagje uit voor mensen waarvoor dat minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis. Daardoor hebben wij een rondgang gemaakt langs de grootste Nederlandse- en Belgische dagjes uit om te polsen of en hoe er om wordt gegaan met de Autipas. Dit heeft geresulteerd in het meest actuele en meest volledige overzicht van Autipas geschikte dagjes uit: https://www.uitmetkorting.nl/informatie/autipas/.

Uniek Talent

Dagbesteding

Dubbele Regel 16

8441 AP

HEERENVEEN

06-464 411 33

uniektalant@live.nlwww.uniektalent.net

Kleinschalige, creatieve dagbesteding voor mensen met een beperking of psychische problematiek.

Verkeersschool Sijtsma

Spanjaardslaan 2

8917 AT

LEEUWARDEN

058-213 99 33

info@verkeersschool-sijtsma.nlwww.verkeersschool-sijtsma.nl

Verkeersschool Sijtsma beschikt over een moderne lesauto met automatische transmissie. Ideaal als een handgeschakelde auto problemen oplevert of onmogelijk is. De lesauto kan zo worden ingericht dat ook mensen met een beperking kunnen leren autorijden.Mensen met Autisme Spectrum Stoornissen en verwante problemen zijn net als ieder ander in staat om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen.

Werk- en dagbesteding Bûtenút

Sanjesreed 8c

9062 EK

OENTSJERK

06-454 543 13

info@butenut-oentsjerk.nlwww.butenut-oentsjerk.nl
Wevo Outdoor

Meuleveldweg 23

8431 GG

OOSTERWOLDE FR

06-275 202 16

info@wevooutdoor.nlwww.wevooutdoor.nl

Wevo Outdoor is een bedrijf dat onderhoud uitvoert in het natuurgebied Nationaal Park Drents-Friese Wold en omstreken. Dit doen ze onder meer met jongelui met autisme of psychische stoornis in de leeftijd van 14 tm 25 jaar.

Wielzicht Dagbesteding

Rijksstraatweg 9a

9256 XD

RYPTSJERK

06-514 966 56

info@wielzicht.nlwww.wielzicht.nl

Wielzicht Dagbesteding biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

ZO!zorgoplossingen

Praktijk voor kinder-, jeugdpsychologie en orthopedagogiek

Achter de Hoven 114e

8933 AK

LEEUWARDEN

058-280 09 20

info@zo-zorgoplossingen.nlwww.zo-zorgoplossingen.nl

ZO! is een praktijk voor psychologie en orthopedagogiek (1e en 2e lijns GGZ en AWBZ zorg) waar diagnostiek, behandeling en begeleiding wordt gegeven aan gezinnen, kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar. ZO! richt zich op de categorieen psycho-sociaal, psychiatrie en (licht) verstandelijke gehandicapten zorg. Specialisaties zijn adoptie, psychotrauma, hechting, ADHD, autisme, cognitieve functietraining en opvoedingshulp.

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum

Slachtedijk 4

8804 RW

TZUM

0517-46 92 97

contact@lytstolsum.nlwww.lytstolsum.nl

Zorg- en Leerboerderij Lyts Tolsum biedt dagbesteding en onderwijs.

Zorgatelier Tierelantuintje

It West 67

9216 XD

OUDEGA

06-518 273 31

info@tierelantuintje.nlwww.tierelantuintje.nl

Tierenlantuintje is een kleinschalig zorgproject en bestaat uit een zorgatelier in combinatie met een theetuin.

Zorgboederij De Meezinger

Goatum 3

9001 ZB

GROU

06-142 902 68

demeezinger@hotmail.comwww.zorgboeren.nl/zorgboerderij-de-meezinger

Zorgboerderij de Meezinger biedt dagbesteding aan volwassenen met een beperking, dagzorg aan ouderen en leer-werktrajecten aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Meerwaarde Zorgboerderij de Meezinger: deskundige, persoonlijke begeleiding, grote diversiteit aan zinvolle werkzaamheden, kleinschalige zorg op maat. Zorgboerderij de Meezinger is in het bezit van het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien!'.

Zorgboederij De Weidevogel

Noed 13a

8521 NR

SINT NICOLAASGA

0513-43 10 34

meingea@online.nlwww.komnaardeboerderij.nl/zorgboerderij.html

Zorgboerderij De Weidevogel biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.

Zorgboerderij 't Boerehiem

Kanaelwei Sud 12

9245 HD

NIJ BEETS

0512-46 14 16

htolsma@hotmail.comwww.boerehiemnijbeets.nl

Zorgboerderij 't Boerehiem biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. Tevens zijn er 2 aangepaste vakantiehuizen.

Zorgboerderij 't Hummelhûs

Schoterlandseweg 135

8413 NH

OUDEHORNE

0513-54 14 14

info@thummelhus.nlwww.thummelhus.nl