Naamaflopend sorteren Plaats Categorie Omschrijving
Philadelphia zorg

Woonlocatie Stern

Marsdiep 4a-b

8602 CJ

SNEEK

0515-42 98 30

noord@philadelphia.nlwww.philadelphia.nl
Philadelphia zorg

Woonlocatie Valkstraat

Valkstraat 9

8605 AV

SNEEK

0515-42 98 30

noord@philadelphia.nlwww.philadelphia.nl

Valkstraat 9 is een appartementencomplex en bestaat uit 2 woonlagen. Boven wonen 7 bewoners en beneden 6. Op elk woonlaag is en gezamenlijke keuken en huiskamer.

Philadelphia zorg

Woonlocatie Vrijbuiterstraat

Vrijbuiterstraat 10

8605 AX

SNEEK

0515-42 98 30

noord@philadelphia.nlwww.philadelphia.nl

Deze locatie is voor clienten met een verstandelijke beperking met bijkomende problematiek zoals het autisme spectrum of hechtingsproblematiek.Meer informatie over deze woonvorm is te vinden op: http:www.meewoonwinkel.nl.

Philadelphia zorg

Woonlocatie Zwaan

Breewijd 4

8602 CK

SNEEK

0515-42 98 30

noord@philadelphia.nlwww.philadelphia.nl
Philadelphiazorg

Woonlocatie it Waarlamke

It Waarlamke 1

8702 CT

BOLSWARD

0515-42 98 30

noord@philadelphia.nlwww.philadelphia.nl

Woning Waarlamke biedt begeleiding aan clienten met verstandelijke beperking en autisme.

PI-groep

Regio Friesland

Postbus 352

9200 AJ

DRACHTEN

0900-744 76 37

friesland@pi-groep.euwww.pi-groep.eu

Pi-groep is een organisatie voor eerstelijns en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Pi staat voor Persoonlijke impulsen in zorg, samenleving en werk. Pi-groep biedt mensen met psychiatrische en psychische klachten integrale behandeling, begeleiding en integratie op maat met het doel hen zo sterk mogelijk te maken zodat men zelf weer verder kan. De verschillende activiteiten van de Pi-groep zijn in een drietal werkgebieden (divisies) te onderscheiden, namelijk Pi-cure, Pi-zorg en Pi-coach. De Pi-groep is actief in de provincies Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe.

Pi-groep Zorg B.V.

Lavendelheide 11

9202 PD

Drachten

0800 - 744 76 37

info@pi-groep.euwww.pi-groep.eu
diagnose en behandeling
wonen en logeren
opvoeding en ontwikkeling

Pi-groep richt zich op kinderen, jeugd en (jong)volwassenen. Hierbij werken we intensief samen met familie en het netwerk rondom de cliënt. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een volwaardige deelname in de samenleving door middel van de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk.
Pi-groep biedt klinische behandeling (gespecialiseerde GGZ en basis GGZ), beschermd wonen, gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding, participatie en re-integratietrajecten. Uniek is ons Traininghuis® concept.  Deze verschillende vormen van zorg bieden we in de provincies Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe.

Pi-groep werkt met diverse zorgprogrogramma’s waaronder Autisme. Naast face-to-face gesprekken biedt Pi-groep ook zogeheten ‘blended care’, waarbij persoonlijke gesprekken gecombineerd worden met online interventies.

 

Praktijk Buitenpost

Centrum Ambulant Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost

Kerkstraat 41

9285 TA

BUITENPOST

0511-54 03 33

info@praktijkbuitenpost.nlwww.praktijkbuitenpost.nl

Praktijk Buitenpost is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De praktijk onderzoekt en behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met verschillende problemen, verschillend van aard en in ernst in de vorm van. Tijdens de aanmelding en het eerste gesprek wordt vastgesteld welk traject nodig is.

Praktijk Pierrot

Het Woudven 20

9101 DB

DOKKUM

06-106 586 15

t.snijder@praktijkpierrot.nlwww.praktijkpierrot.nl
Pura Vida Buitengewoon

Arnoldistraat 1

8448 PP

HEERENVEEN

06-417 190 42

info@puravidabuitengewoon.nlwww.puravidabuitengewoon.nl

Pura Vida Buitengewoon biedt kleinschalige dagbesteding

Reik

zover je kunt.......

Salomonszegel 103 (polikliniek), Sixmastraat 3 (hoofdkantoor)

Leeuwarden

058-2860100 of 088-0595000

info@reik.nlwww.reik.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren
werken en leren
opvoeding en ontwikkeling
sexualiteit
overig

Reik is expertise- en behandelcentrum voor mensen (alle leeftijden) met een licht verstandelijke beperking, problemen met het sociaal aanpassingsvermogen en/of bijkomende (psychiatrische) problematiek. Er wordt zowel residentieel als in dagbehandeling en poliklinisch behandeld.

Rijschool Van Buuren

Dr. Plesmanstraat 2

9254 CP

HURDEGARYP

06-260 943 97

info@rijschoolvanbuuren.nlwww.rijschoolvanbuuren.nl

Rijschool van Buuren verzorgt rijlessen voor mensen met en zonder een beperking.

Rondomzorg

Postbus 2737

8901 AE

LEEUWARDEN

058-299 02 50

rondomzorg@rondomzorg.nlwww.rondomzorg.nl
Roos Wassenaar

Holistisch advies en coaching

Konvooistraat 23

8923 CV

LEEUWARDEN

06-169 341 84

info@rooswassenaar.nlwww.rooswassenaar.nl

Praktijk voor het adviseren, coachen en begeleiden van ouders en kinderen, waarbij sprake is van ontwikkelings- enof gedragsstoornis. In het begeleiden van kinderen richt Roos Wassenaar

SamenWijzer

Wimerts 151

9204 GW

DRACHTEN

06-292 211 43

lizette@samenwijzer.comwww.samenwijzer.com

SamenWijzer is een praktijk die voornamelijk opereert in de omgeving van Drachten, Heerenveen en Joure en ouders en begeleiders van kinderen met ASS opleidt en coacht in het contactgericht spelen.

Scauting Coaching & Detachering BV

Scauting

Voltastraat 7

7901 LJ

Hoogeveen

0528-705051

info@scauting.nlwww.scauting.nl
wonen en logeren
werken en leren

Scauting zet zich in voor gemiddeld tot hoogbegaafde mensen met autisme. Wij bieden ambulante begeleiding bij het wonen, leren en werken. Daarnaast hebben wij een dagbestedingsproject welke is gericht op het ontwikkelen van jouw talenten. Onze visie is dat mensen met autisme volop mee kunnen draaien in de maatschappij. Zij moeten deel uit kunnen maken van een netwerk waarin wonen, werk en vrije tijd samen komen; Binnen Scauting hanteren we de OPA methodiek, Oprecht Persoonlijke aandacht, het gaat om jou en wij bieden de begeleiding die het best bij jou past. Onze individuele begeleiding is er op gericht om jouw zelfredzaamheid te vergroten. Onze begeleiders werken niet vóór jou maar met jou.  Niet zorgen voor, maar zorgen dat…. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website.

SKL Wille!

Postbus 7525

8903 JM

LEEUWARDEN

058-267 28 50

info@skl-lwd.nlwww.specialekinderopvang.nl

SKL Wille! biedt speciale kinderopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Slimmerik

ondersteuning bij Autisme

Verlengde Schrans 81

8932 NL

Leeuwarden

058-845 95 74

info@slimmerik-ondersteuning.nlwww.slimmerik-ondersteuning.nl
opvoeding en ontwikkeling

Slimmerik is een kleinschalige door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende jeugdzorgorganisatie die gespecialiseerd is in autisme. Ze bieden ondersteuning bij kinderen van 0 tot 18 jaar met de diagnose ASS of kenmerken hiervan.

Vanuit de jarenlange ervaring in het (speciaal) onderwijs en jeugdzorg biedt Slimmerik een ondersteuningstraject geheel op maat. In de meeste situaties bieden zij de ondersteuning bij u thuis of op locatie. Daarnaast is het ook mogelijk op de locatie in Leeuwarden. Slimmerik is gecontracteerde zorgaanbieder specialistische begeleiding jeugd bij alle gemeenten in Friesland. 

Slimmerik is officieel licentiehouder van de wetenschappelijk onderbouwde methodiek Geef me de 5.

Somar

Sociale Marktplaats

Valkstraat 5

8605 AV

SNEEK

06-261 346 46

info@somar.nuwww.somar.nu

Somar is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke enof lichamelijke beperking. Somar staat voor de sociale marktplaats.

Stella Mares

Ieswei 13

9258 CT

JISTRUM

06-144 490 20

info@stellamares.nlwww.stellamares.nl

Stella Mares is een Zorgatelier. Het biedt 'Kleinschalige creatieve dag- en vrijetijdsbesteding'.

Stichting Denise

Boom 5

9204 AZ

Drachten

06 24502983

stichtingdenise@outlook.comwww.stichtingdenise.com
vrije tijd

10 November 2017 is Stichting Denise opgericht voor  meisjes vanaf 12 jaar met ASS zonder verstandelijke beperking. 

Meisjes en vrouwen met ASS kunnen hun leven als eenzaam ervaren. Zij vinden het moeilijk vriendschappen aan te gaan en  te onderhouden. Stichting Denise wil voor hen een maatjesprogramma realiseren. Deze meisjes/vrouwen verdienen een lichtpuntje in hun strijd in het dagelijkse leven. Samen met professionals zijn we aan het onderzoeken hoe we het maatjesprogramma het beste kunnen opzetten.

Stichting Denise wil ook een kleinschalige woongroep realiseren en is in onderzoekende fase om dit ultieme doel te realiseren. Verder werken we aan bekendheid voor onze doelgroep. 

Sinds een week is Stichting Denise ook officieel een Anbi stichting.

Stichting Gele Diamant

Theaterwerkplaats

Diepswal 13

9101 LA

DOKKUM

0519-32 13 27

ruth@gelediamant.nlwww.gelediamant.nl

Stichting Gele Diamant maakt theaterproducties met mensen met een (verstandelijke) beperking. Op dit moment nog in de vorm van workshops.

Stichting Kwaliteit door iedereen

De Beugel 27

8332 JV

STEENWIJK

06-575 820 29

info@kwaliteitdooriedereen.nlwww.kwaliteitdooriedereen.nl
werken en leren

'Stichting Kwaliteit door iedereen' is een ontwikkelingscentrum naar passend werk voor mensen met een beperking.

Stichting Onbeperkt

't Heale Paed 20

8723 AG

Koudum

0514-52 20 82

stichtingonbeperkt@gmail.comwww.stichtingonbeperkt.nl

Stichting Onbeperkt is een aangepaste zwemstichting in de Zuid-Westhoek van Friesland. Stichting Onbeperkt biedt bewegen in het water aan voor iedereen met een lichamelijke- of zintuigelijke beperking, chronische aandoening of autisme.

Stichting Op-stap

Compagnonsstrjitte 56

8401 RT

GORREDIJK

06-207 090 43

laurens@op-stap.nuwww.op-stap.nu

Stichting Op-stap is een zorgboederij waar dagbesteding, woensdagmiddagopvang, weekendopvang en vakantieopvang wordt geboden aan kinderen met een beperking.