Naamaflopend sorteren Plaats Categorie Omschrijving
Driestroomhuis Klim-op

Amethist 62

9207 GJ

DRACHTEN

0512-53 10 51

info@driestroomhuisklim-op.nlwww.driestroomhuisklim-op.nl
wonen en logeren

Driestroomhuis Klim-op Drachten is een kleinschalige woonvorm.

Drok Dwaande

Warmoltsstrjitte 35

9281 PL

HARKEMA

06-279 919 81

info@drokdwaande.nlwww.drokdwaande.nl
werken en leren
Drummable

Iris van der Staay

0620042790

info@drummable.nlwww.drummable.nl
vrije tijd

Drummable is speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die midden in hun motorische ontwikkeling staan en die soms iets meer moeite hebben met gym of andere motorische handelingen. Door verschillende hersendelen te prikkelen met drummen geeft dit een zeer positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de motoriek bij kinderen. Met een zelf ontwikkelde lesmethode met veel interacties is het mogelijk om al jong te beginnen en zijn de lessen ook erg geschikt voor kinderen met een korte concentratie boog. De drumlessen worden aan huis gegeven (veilige omgeving) door middel van persoonlijke aandacht en veel interactie tijdens de lessen blijft het voor de kinderen ook leuk tijdens het leerproces. Het belangrijkste is dat de motoriek, concentratieboog en discipline wordt versterkt door middel van drumles en dat de kinderen dit in hun eigen tijdsbestek kunnen doen zonder hier druk onder te voelen. Ook versterkt het de zelfverzekerdheid bij de kinderen. Want ja, wie vind drummen nou niet cool? Drummable is natuurlijk geschikt voor iedereen: jongen, meisje, jong, oud met of zonder rugzakje.

Educratief

Blitsaerderleane 8

8927 AM

LEEUWARDEN

0682147569

info@educratief.nlwww.educratief.nl
opvoeding en ontwikkeling
Factor 5

Postbus 146

9200 AC

DRACHTEN

0512-54 37 55

info@factor-5.nlwww.factor-5.nl
opvoeding en ontwikkeling

Factor 5 is een organisatie die ambulantepersoonlijke begeleiding biedt aan jongeren en jong-volwassen met multi-problematiek. Deze problematiek kan zich op het lichamelijke of psychische vlak bevinden. Er wordt gewerkt met de volgende 5 leefgebieden: - Psychisch functioneren en welzijn, Lichamelijk functioneren en welzijn, Sociale relatie en maatschappelijke participatie, Woon en leef omgeving, Ontwikkelings perspectief.

FiliCare Zorggroep BV.

Drachtster Heawei 16

9215 VS

DE VEENHOOP

0512-46 18 12

info@filicare.nlwww.filicare.nl
wonen en logeren
werken en leren
Foveo

Zorg en dienstverlening

Ropta 39

9202 KE

DRACHTEN

0512-53 73 79

info@foveo.nlwww.foveo.nl
opvoeding en ontwikkeling

Foveo biedt ondersteuning aan mensen met een autisme spectrum stoornis, mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met een psychiatrische aandoening. Tevens biedt het onderdeel www.luisterkamer.nl coaching en counseling aan mensen met een tijdelijke hulpvraag. Foveo wordt binnenkort opgenomen in een nieuwe organisatie Smelnezorg.

Gespecialiseerd Centrum Informatieverwerkings Stoornissen

K R Poststraat 131

8448 EB

HEERENVEEN

0513-74 50 51

info@g-cis.nlwww.g-cis.nl
diagnose en behandeling
Gewoon Happy!

integratieve psychotherapie

Ikeleane 2

9051 SB

STIENS

06-301 948 91

gewoonhappy@gewoonhappy.nlwww.gewoonhappy.nl
Gezondheidscentrum Nijlân

H. bij de Weg, psychiater

Nijlânsdyk 122

8931 GN

Leeuwarden

0616964719

diagnose en behandeling

Zelfstandig Gevestigd Psychiater (ZGP) werkzaam in Leeuwarden in een eigen praktijk voor psychiatrie, met als speciale doelgroep jongeren/adolescenten en jongvolwassenen. In mijn praktijk zie ik veel
jongeren (m/v) maar ook volwassenen voor diagnostiek naar autisme spectrum stoornissen en behandeling/begeleiding daarvan en toeleiding naar andere vormen van ondersteuning bij wonen, werken en
vrijtijdsbesteding.

GGZ In de Bres

Postbus 228

9200 AE

DRACHTEN

0512-58 40 70

info@indebres.nlwww.indebres.nl
diagnose en behandeling

GGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt iedereen met psychosociale of psychiatrische problemen.

GGZ Wonen

Van Cuyckstraat 36

8442 AM

HEERENVEEN

0513-62 23 23

www.ggzfriesland.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren
werken en leren

GGZ Friesland biedt hulp aan mensen met psychische problemen. GGZ Continue zorg district Heerenveen beschikt over een beschermende woonvorm voor mensen met autisme. De beschermende woonvorm is bedoeld voor mensen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, zolang er maar begeleiding beschikbaar is.

Helianthus Zathe

Werk en dagbesteding

De Feart 17

9222 NR

DRACHTSTERCOMPAGNIE

0512-34 24 88

Info@werk-dagbesteding.nlwww.werk-dagbesteding.nl
werken en leren
Herder Outdoor

Buorren 13

8857 BL

WIJNALDUM

06-510 306 61

info@herderoutdoor.nlwww.herderoutdoor.nl
werken en leren
Het reizende koffertje

Praktijk voor creatieve therapie en jeugdhulpverlening

Harlingerweg 5

8821 LD

KIMSWERD

0517-43 42 96

info@hetreizendekoffertje.nlwww.hetreizendekoffertje.nl
opvoeding en ontwikkeling

Het reizende koffertje biedt creatieve hulpverlening op maat aan: kinderenjongeren die willen werken aan zelfvertrouwen, kinderenjongeren met een ontwikkelingsstoornis zoals PDDNOS of ADHD, kinderenjongeren die hun sociale vaardigheden willen verbeteren, kinderen met rouw of verdriet, kinderen die te maken hebben met pesten en kinderen die angstig zijn.

Het Sleutelbos

Schoterlandseweg 2a

8414 LV

NIEUWEHORNE

0513-43 65 50

info@hetsleutelbos.nlwww.hetsleutelbos.nl
werken en leren

Het Sleutelbos biedt kleinschalige dagbesteding aan volwassenen vanaf 18 jaar met een beperking.

Hoeve Hoogland

De Voorstreek 7

9873 PJ

Gerkesklooster

0651735328

info@hoevehoogland.nlwww.hoevehoogland.nl
werken en leren

Hoeve Hoogland kenmerkt zich door een kleinschalige community waarin mensen een beschermde plek vinden om hun dag zinvol te besteden en om begeleiding te krijgen. Deze kleinschaligheid maakt dat we betrokken en open zijn met onze deelnemers. We denken vanuit een coöperatief concept waarin werkers en deelnemers samen overleggen en beslissen hoe we Hoeve Hoogland vormgeven en hoe we eventuele problemen oplossen. De doelstelling van Hoeve Hoogland is tweeledig. 1.Hoeve Hoogland richt zich op het duurzaam en lokaal voedsel produceren en hiermee een aantal huishoudens voorzien van puur lokaal eten. 2.Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid, met als doel mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten functioneren. zie ook: https://youtu.be/PLpFBO1a4GA

 

Ingrid de Haan

Ontwikkelcoach

Midstrjitte 54

8551 PK

WOUDSEND

06-239 705 67

ingriddehaan@home.nlwww.ingriddehaan.nl
opvoeding en ontwikkeling

Ingid de Haan werkt als ambulant begeleider, ontwikkelcoach en ReAttach therapeut voor kinderen en volwassenen met een ASS.

It Lytshûs

Brinkreed 1

8411 ZD

JUBBEGA

06-281 002 53

info@itlytshus.nlwww.itlytshus.nl
werken en leren
IVA (JADOS)

Natalstraat 15

8917 BN

Leeuwarden

06-51273966

leeuwarden1@invoorautisme.nlwww.jados.nl
wonen en logeren
werken en leren

IVA biedt een combinatie van woonbegeleiding en jobcoaching specifiek voor volwassenen met autisme en een normaal tot hoogbegaafde intelligentie, die willen en kunnen werken. Het unieke aan het begeleidingsconcept van IVA is dat de woonbegeleider ook jouw jobcoach is. Dit voorkomt communicatieproblemen die vaak ontstaan wanneer er meerdere instanties of hulpverleners bij één cliënt betrokken zijn. Daarnaast zorgt ons concept ervoor dat de IVA-coach zeer snel een totaal beeld van jouw huidige levensfase heeft, waardoor jij efficiënt en constructief begeleid kan worden.
Bij IVA geloven wij dat je iemand met autisme pas echt verder helpt wanneer je op alle drie de levensgebieden (wonen, werken en leven) wordt bijgestaan door iemand met specifieke kennis op al deze levensgebieden. 

Jeugdhulp Friesland

Badweg 4

8934 AA

Leeuwarden

088 1424444

a.vanvliet@meefriesland.nlwww.jeugdhulpfriesland.nl
opvoeding en ontwikkeling

Jeugdhulp Friesland biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jonge mensen van 0 tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders. We behandelen en ondersteunen hen in complexe nood- en crisissituaties. De veiligheid en de ontwikkeling van het kind in het gezin staat altijd voorop. Onze hulp sluit aan bij de wijk- en gebiedsteams en begint zomogelijk thuis. Naast Ambulante gezinsinterventies kent Jeugdhulp Friesland Pleegzorg, Dagbehandeling, 24 uurszorg jongere en oudere jeugd en spoedeisende hulp.
Jongeren met een autisme spectrum stoornis(ASS) komen in alle afdelingen voor. Voor jonge kinderen met ASS problematiek is er in Sneek en Leeuwarden een specialistische ASS groep. Voor de ontwikkelings- en de opvoedingsproblematiek is een multidisciplinair team beschikbaar, waar onder een ouderbegeleider/pedagogisch medewerker, een logopedist, een fysiotherapeut, een arts en een gedragswetenschapper.

Jeugdhulp Friesland

Badweg 4

8934 AA

Leeuwarden

088 1424444

info@jeugdhulpfriesland.nlwww.jeugdhulpfriesland.nl
diagnose en behandeling
opvoeding en ontwikkeling

Jeugdhulp Friesland biedt gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp aan jonge mensen van 0 tot 23 jaar en hun ouders/opvoeders. We behandelen en ondersteunen hen in complexe nood- en crisissituaties. De veiligheid en de ontwikkeling van het kind in het gezin staat altijd voorop. Onze hulp sluit aan bij de wijk- en gebiedsteams en begint zomogelijk thuis. Naast Ambulante gezinsinterventies kent Jeugdhulp Friesland Pleegzorg, Dagbehandeling, 24 uurszorg jongere en oudere jeugd en spoedeisende hulp.
Jongeren met een autisme spectrum stoornis(ASS) komen in alle afdelingen voor. Voor jonge kinderen met ASS problematiek is er in Sneek en Leeuwarden een specialistische ASS groep. Voor de ontwikkelings- en de opvoedingsproblematiek is een multidisciplinair team beschikbaar, waar onder een ouderbegeleider/pedagogisch medewerker, een logopedist, een fysiotherapeut, een arts en een gedragswetenschapper.

Kids2care kinderthuiszorg

Warmoltsstrjitte 89

9281 PM

HARKEMA

0512-35 55 28

info@kids2careharkema.nlwww.kids2care.nl
opvoeding en ontwikkeling

Kids2care kinderthuiszorg bv is een gespecialiseerde particuliere kinderthuiszorgorganisatie. Zij bieden kinderthuiszorg speciaal voor kinderen met een 'extraatje'. Op deze manier kunnen zij u helpen om uw acuut of chronisch zieke kind thuis te verplegen, verzorgen, begeleiden en ondersteunen. Zo kan uw kind langer thuisblijven, sneller naar huis uit het ziekenhuis, vaker thuis zijn en kunt u weer even alleen ouder zijn.

Kinnik Kind en jeugd GGZ

Postbus 6088

8902 HB

LEEUWARDEN

058-267 89 99

info@kinnik.nlwww.kinnik.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren

Kind en jeugd tot 18 jaar: poliklinische behandeling, dagbehandeling kliniek, wonen autisme.

Kinnik Kind en Jeugd GGZ

Wonen

Wismastate 206

8926 RE

LEEUWARDEN

058-267 04 75

info@kinnik.nlwww.kinnik.nl
diagnose en behandeling
wonen en logeren

Kinnik kind en jeugd GGZ is een organisatie die hulp biedt aan kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische klachten. Deze klachten lopen uiteen van ADHD en Autisme Spectrum Stoornissen tot depressies en angsten of een combinatie van deze stoornissen. Locatie wonen.