Naamaflopend sorteren Plaats Categorie Omschrijving
't Groene Alternatief

Fockema Andreaelaan 19

9244 AX

BEETSTERZWAAG

06-214 329 43

tgroenealternatief@live.nlwww.tgroenealternatief.nl
werken en leren

t Groene Alternatief is een kleinschalig groen zorgbedrijf.

Accare

Berglaan 12

Drachten

050 850 7320

secretariaat.drachten@accare.nlwww.accare.nl
diagnose en behandeling

Accare is een instelling voor kinder-en jeugdpsychiatrie in brede zin voor de leeftijd van 0-18 jaar, met uitloop tot 25 jaar wanneer jongeren al in zorg zijn. We bieden onder andere hulp voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers met een autisme spectrum stoornis (ASS), al dan niet met comorbide (bijkomende) problematiek zoals andere psychiatrische klachten en cognitieve beperkingen. We doen zowel diagnostiek als behandeling.
 

Activiteiten- en Zorgboerderij De Helsingeur

Idzardaweg 56

8476 EM

TER IDZARD

0561-68 91 61

info@helsingeur.comwww.helsingeur.com
Anders Opvoeden

Prinses Marijkeweg 9

8463 VJ

ROTSTERHAULE

0513-55 19 50

info@andersopvoeden.nlwww.andersopvoeden.nl
Aukje’s Zorgaanbod

Ambulante begeleiding

Van der Looswei 10

8615 LX

BLAUWHUIS

06-186 548 76

info@aukjeszrogaanbod.nlwww.aukjeszorgaanbod.nl
opvoeding en ontwikkeling

Specialistische en praktische begeleiding op maat voor kind en gezin.

Gespecialiseerd is ASS/ Autisme.

Autisme Kafé Tytsjerksteradiel

Schoolstraat 82

9251 ED

BURGUM

0511-46 92 82

info@akt-diel.nlwww.akt-diel.nl
overig
Autisme Nanny

Wimerts 151

9204 GW

DRACHTEN

0512-51 46 54

info@autismenanny.nlwww.autismenanny.nl
opvoeding en ontwikkeling
Autisme Team Noord Nederland

Locatie Drachten

Zuiderdwarsvaart 72

9203 JB

DRACHTEN

0512-33 49 50

atndrachten@lentis.nlwww.jonx.nl
diagnose en behandeling

Jonx|Lentis biedt met het Autisme Team Noord-Nederland (ATN) ambulante gespecialiseerde autisme hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen uit de drie noordelijke provincies.

Baccarav

Paardenmelkerij, handelsstal en zorgboerderij

Dorpsstraat 6

8432 PC

HAULE

06-414 873 07

stoeterijbaccarav@live.nlwww.stoeterijbaccarav.nl
werken en leren
Bedriuwenpleats It Aventoer

Wynzerdyk 20

9062 GR

OENTSJERK

058-256 11 33

info@itaventoer.nlwww.itaventoer.nl
wonen en logeren
werken en leren

Bedriuwenpleats It Aventoer biedt dagbesteding, deeltijd wonen, dagopvang en logeren aan mensen met een beperking.

Beeldwijze

Praktijk voor anders leren

Gysbert Japicxstraat 98

8933 BG

LEEUWARDEN

06-349 466 94

info@beeldwijze.nlwww.beeldwijze.nl
Bloei

Toegankelijke pedagogische praktijk

06-52430338

mirjam@bloei.frlwww.bloei.frl
opvoeding en ontwikkeling

Bloei is een kleine, toegankelijke pedagogische praktijk van Mirjam Koster. Bloei biedt pedagogische ondersteuning aan ouders van kinderen met autisme maar ook aan ouders met autisme. Je kunt hier terecht voor: Video Home Training, dat helpt je bij allerlei opvoedingsvragen. Of spelsessies, zoals het Sherborne Samenspel, een doe-methode om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten en jullie hechtingsrelatie te verstevigen. Voor vragen rondom Autisme Spectrum Stoornissen kun je praktische en creatieve antwoorden verwachten. Ik geef je graag uitleg over ASS door de methodiek Geef me de 5 in te zetten. Dit kan ook op school een pASSende oplossing bieden.

Buiten Gewoon

Dagbesteding

Schapendrift 1c

8435 WK

DONKERBROEK

06-311 715 29

info@buitengewoondagbesteding.nlwww.buitengewoondagbesteding.nl
werken en leren

Buiten Gewoon dagbesteding biedt mensen, die vanwege een beperking niet of moeilijk aan de arbeidsmarkt kunnen deelnemen, een dagbesteding aan die gericht is op het groen en het buitenleven.

Bureau Lijfwijs

Waagsteeg 5

8754 ET

MAKKUM FR

06-497 684 20

titia.vanderkooij@bureaulijfwijs.nlwww.bureaulijfwijs.nl
overig

Bureau Lijfwijs adviseert bij vragen op het gebied van: seksuele ontwikkeling, seksueel (afwijkend) gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, het geven van seksuele voorlichting, gebruik van voorlichtingsmateriaal, etc.br Naast individuele advisering behoort ook advisering t.a.v. beleid tot de mogelijkheden.

Cedin

Educatieve Dienstverlening

Lavendelheide 21

9202 PD

DRACHTEN

088-020 03 00

info@cedin.nlwww.cedin.nl
werken en leren

Cedin adviseert, traint en begeleidt professionals in de educatieve sector bij de uitvoering van hun werk. Vanuit de missie 'partner in progressie' staan een kleine honderd medewerkers in Noord-Nederland scholen en andere organisaties met raad en daad bij.De betrokken onderwijsadviseurs, orthopedagogen, psychologen en onderwijskundigen van Cedin denken mee met hun klanten. Zij geloven in de ontwikkelkracht van mensen. Samenwerking versterkt die kracht. Samen met hun klanten richten zij zich graag op hun ontwikkeling en de volgende stap daarin.

Coachingpraktijk In Balans

De Grintfisker 11

8567 LN

OUDEMIRDUM

06-267 475 87

estherfeijer@ziggo.nl
opvoeding en ontwikkeling
cre-A-ctief

Eerste Compagnonsweg 57

8415 AB

BONTEBOK

06-254 321 12

info@cre-a-ctief.nlwww.cre-a-ctief.nl
werken en leren

Cre-A-ctief Bontebok biedt dagbesteding aan mensen met een beperking en psychische problematiek die zich thuis voelen in creativiteit &amp

Dagopvang Fan de Hegedyk

Stienzer Hegedyk 12

9051 LK

STIENS

058-257 35 15

l.bellekom@kpnplanet.nlwww.fandehegedyk.nl
werken en leren

Dagopvang Fan de Hegedyk biedt dagopvangdagbesteding aan mensen met een beperking.

de Aanleg

de stoere zorgboerderij

Leyensloane 13

9218 VE

OPEINDE

0512-35 46 92

bartvandijk@inbox.com
werken en leren
De Blauwe Vogel

Activiteiten & Begeleiding

Appelhoflaan 19

8501 ER

JOURE

0513-41 14 34

pijlnet@hetnet.nlwww.deblauwevogeljoure.nl
opvoeding en ontwikkeling
De Dowetil

It Heideloantsje 36

9299 HN

ZWAGERBOSCH

0511-44 55 76

info@dowetil.nlwww.dowetil.nl

De Dowetil is een logeerhuis voor meisjes met een beperking tot 25 jaar. Naast logeren en kort verblijf bieden zij ook crisisopvang en individuele begeleiding aan meisjes met onder andere ADHD, PDD-NOS en autisme.

De Duizendpoot

Begeleiding/Coaching óf Bewindvoering en/of Mentorschap

Meester van Ekstraat 31

8433 KK

Haulerwijk

06-15381684

kjp.deduizendpoot@gmail.comwww.de-duizendpoot.jouwweb.nl
opvoeding en ontwikkeling

De Duizendpoot is een jonge professionele organisatie/onderneming die een veelzijdig palet aan mogelijkheden biedt om kwetsbare mensen te ondersteunen. Met als specialisatie het ondersteunen en begeleiden van personen met een autisme spectrum stoornis (ASS). De Duizendpoot biedt begeleiding/coaching aan kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen bij een brede range aan hulpvragen in uiteenlopende gebieden van wonen, werken/dagbesteding, vrije tijd, financiën, lichamelijk, psychisch & sociaal functioneren en ontwikkeling. Daarnaast biedt De Duizendpoot wettelijke vertegenwoordiging (professioneel bewindvoerder en/of mentor) aan.

De Geitenmeijerij

Zorg- en logeerboerderij

Noordeinde 27

8428 HL

FOCHTELOO

0516-51 66 66

info@degeitenmeijerij.nlwww.degeitenmeijerij.nl

Zorgboerderij De Geitenmeijerij heeft plaats voor maximaal 6 deelnemers per dag.

De Schakel-educatief

Jacob Catsstraat 16

8862 BS

HARLINGEN

085-877 82 81

contact@karinwagteveld.nlwww.karinwagteveld.nl
opvoeding en ontwikkeling
DOKS

Dag- en vrijetijdsbesteding

Wolter Jagerswijk 8a

8411 WL

JUBBEGA

0516-46 20 98

info@doksjubbega.nlwww.doksjubbega.nl

Doks is aangesloten bij de zorgboerderijen en biedt dag-en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke- en lichamelijke beperking, een psychische stoornis, niet aangeboren hersenletsel en een stoornis in het autisme spectrum.