Op vrijdagavond 25 januari  2019 wordt van 20.00 tot 22.00 uur door het jongerenwerk een interactieve lezing georganiseerd over de mogelijk- en moeilijkheden van ASS in de pubertijd op verschillende levensterreinen.

Het jongerenwerk van De Skûle Welzijn Franeker heeft Yvonne Zondervan bereid gevonden om haar ervaringen en expertise te delen met belangstellenden. Zij is, naast Autisme Consulent NVA regio Friesland en NLP Trainer, moeder van een kind met ASS.

Het accent ligt deze avond op (vervolg)onderwijs maar ook zaken als wonen, sociale netwerken, arbeid en mantelzorg kunnen worden besproken. Deze avond biedt veel ruimte voor het stellen van vragen en inbrengen van ervaringen van de deelnemers.

Wij willen jullie vragen deze lezing zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen binnen jullie netwerk. Uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Zijn er naar aanleiding van deze mail nog vragen, dan zie ik deze met belangstelling tegemoet.

 

Rixt Hiemstra 

Sociaal cultureel werker

De Skule Welzijn

Godsacker 35

8801 LM  Franeker

06-16387836