VRIJE TIJD

Vrije tijd heeft voor mensen met autisme een wezenlijk andere betekenis dan voor mensen zonder autisme. Vaak is vrije tijd voor mensen met autisme de moeilijkste periode van de dag of week. De activiteiten op het werk of op school hebben een zekere voorspelbaarheid. Dat is voor vrije tijd vaak veel minder het geval. Vragen over invulling van vrije tijd, zoals ‘wat kun je doen’, 'waar kun je het doen’, ‘met wie kun je het doen’ en ‘wanneer kun je het doen’ zijn vaak geen vanzelfsprekende vragen voor mensen met autisme. Zij vinden het lastig om de vrije tijd zelf te organiseren en zijn vaak afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden. Daardoor kan vrije tijd soms eerder als stress ervaren worden dan als ontspanning. Waar een ander vakantie ziet als ‘uit de ‘sleur’ van het dagelijks leven zijn’ is dat voor veel mensen met autisme juist het probleem van de vakantie.

Er is aandacht nodig vanuit de naaste omgeving en de hulpverlening voor de specifieke betekenis die vrije tijd voor mensen met autisme heeft. Het is belangrijk en noodzakelijk dat mensen met autisme leren zelf de vrije tijd zinvol in te vullen. Als dat niet lukt dan is het belangrijk dat de omgeving helpt bij het invullen en aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding. Een duidelijke invulling van vrije tijd kan deze stress aanzienlijk verminderen. Het kan gaan om vrijetijdsbesteding in huis, bij reguliere verenigingen of bijvoorbeeld weekenden of vakanties met andere mensen met autisme.

Links
www.landelijknetwerkautisme.nl - Op de website van het Landelijk Netwerk Autisme staan tips met betrekking tot ondersteuning bij vrije tijd van kinderen met autisme.

www.autisme.nl - De NVA geeft een brochure uit over vrijetijdsbesteding. Hierin staat diverse tips om een geschikte vorm van vrijetijdsbesteding te vinden voor kinderen. De brochure is te bestellen via de website van de NVA.

www.pasnederland.nl - belangenverenging voor en door normaal tot hoogbegaafde mensen met ASS

www.ietsdrinken.nl - landelijke netwerkborrel voor en door mensen met autisme

www.autilook.nl - site voor totaal overzicht op het gebied van autisme voor en door mensen met autisme

sociaalopstap.nl - De website Sociaal op stap geeft tips hoe te handelen in sociale situaties. Hoe kun je bijvoorbeeld iemand troosten? Of hoe begroet je iemand? SociaalOpStap helpt met sociale verhalen en stappenplannen die duidelijkheid geven in sociale situaties. Dit kan hulp bieden om sociale situaties goed voor te bereiden.

mijnkameraadje.nl - Website Mijn kameraadje is een website waar contacten kunnen worden gelegd voor kinderen (door ouders) voor speelcontacten. Het is bedoeld voor kinderen die geen vriendjes hebben en dit missen.
www.supportfryslan.nl - Maatjes project

www.hangaut-leeuwarden.nl - Soos voor jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis, Leeuwarden

 

www.aangepastsportenfriesland.nl - alle sportmogelijkheden op een rij

www.spelendsporten.nl - sporten voor mensen met een beperking in de buurt van Leeuwarden

www.sportstichtingvdsdolfijn.nl - sportactiviteiten voor mensen met een beperking in de buurt van Drachten

www.buitengewoonkids.nl- actieve dagprogramma's voor kinderen

www.wielewaal.nl - Wielewaal (vakanties)
www.tof.nl - Tof Vakantie (voor mensen met een verstandelijke beperking)