Behandeling

Er bestaat geen behandeling of medicijn om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werken en zinvolle relaties met anderen hebben.

De behandeling en begeleiding van mensen met autisme richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven: op het leren omgaan met het hebben van autisme.

Allereerst wordt er voorlichting gegeven over wat autisme is, wat zijn de kenmerken, wat zijn de gevolgen daarvan. Waaruit bestaat de autisme spectrum stoornis bij de persoon in kwestie. Dit heet psycho-educatie. Psycho educatie kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Bij een individueel traject is meer ruimte voor de specifieke kenmerken en gevolgen van autisme bij de betreffende persoon. Het voordeel van psycho educatie in groepen is dat er ruimte is om ervaringen uit te wisselen.

Een van de kernaspecten bij een autisme spectrum stoornis is de beperkingen op het gebied van de sociale interactie. Sociale vaardigheidstraining kan helpen om de sociale vaardigheden te verbeteren door bijvoorbeeld technieken te leren die helpen bij gespreksvoering (luisteren, een praatje beginnen, mening durven geven).

Veel problemen die mensen met een autisme spectrum stoornis hebben, ontstaan vaak in relaties met anderen. In het bijzonder de partnerrelatie. Moeite met wederkerigheid en intimiteit kunnen bijvoorbeeld tot problemen in de relatie leiden. Informatie en voorlichting krijgen over relaties en seksualiteit kan dan helpend zijn om de relatie te verbeteren. Soms is relatietherapie nodig om de problemen die in de partnerrelatie zijn ontstaan aan te pakken.

Een job coach of autisme coach kan helpen bij het zoeken naar passend werk of scholing, of kan ondersteuning bieden op de werkvloer of opleiding.

Soms hebben mensen met autisme moeite met het zelfstandig (gaan) wonen. Er kan dan begeleiding geboden worden bij bijvoorbeeld het leren van huishoudelijke taken, leren omgaan met geld, plannen en organiseren van het huishouden, leren koken, invulling vrijetijd, etc.

Mensen met een autisme hebben een grotere kans op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen, zoals stemmings- en angststoornissen, dan mensen zonder autisme. Medicatie kan helpen om deze bijkomende stoornissen te behandelen.

Ook gedragstherapie is een behandeling bij deze stoornissen, gedragstherapie wordt ook ingezet bij het beter leren omgaan met het autisme, het bevorderen van een positief zelfbeeld en bij stressmanagement.

Betrokken instanties:
www.accare.nl – kinder en jeugd psychiatrie
www.reik.nl – voor mensen met een licht verstandelijke beperking
www.talant.nl – voor mensen met een beperking
www.jeugdhulpfriesland.nl – voor kinderen en jongeren met problemen
www.meefriesland.nl – voor mensen met een beperking
www.synaeda.nl – geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen
www.maeykehiem.nl – voor mensen met een verstandelijke beperking
www.jonx.nl – Autisme Team Noord Nederland, voor kinderen en volwassenen met autisme
www.ggzfriesland.nl – voor mensen met psychische problemen