Autisme Netwerk Friesland geeft via deze website informatie over autisme en de vele mogelijkheden die er zijn in onze provincie. Mogelijkheden op de diverse levensfasen en levensgebieden, zoals behandeling, ondersteuning, leer - en werk mogelijkheden.